Knjigovodstvo

Postoje dva sistema knjigovodstva

  1. Prosto knjigovodstvoknjigovodstvo01
  2. Dvojno knjigovodstvo
  • Prosto knjigovodstvo predstavlja izdvojenu evidenciju sredstava i izvora sredstava (evidencija novca, evidencija obaveza, evidencija podraživanja itd). Rezultat u prostom knjigovodstvu utvrđuje se poređenjem krajnjeg i početnog kapitala.
  • Dvojno knjigovodstvo predstavlja zaokruženi sistem evidencije svih sredstava, izbora sredstava, rashoda i prihoda. Rezultat u dvojnom knjigovodstvu utvrđuje se kao razlika prihoda i rashoda.
Advertisements

Pojam i načela računovodstva

Preduzeće je ekonomsko-pravna organizaciona celina osnovana u cilju obavljanja određene delatnosti.accounting-calculator

Računovodstvo je naučni metod koji se bavi svim poslovnim promenama koje se dešavaju u preduzeću. Poseban deo računovodstva je knjigovodstvo.

Knjigovodstvo je računski deo računovodstva. Knjigovodstvo sve poslovne promene koje se dešavaju u preduzeću izražava kvantitativno (brojčano). Knjigovodstvo prikuplja, klasifikuje sve podatke i promene na imovini, obavezama i rezultatu. Osnovna načela knjigovodstva su: istinitost, ispravnost, pravovremenost.